"Over de SB-stichting"

Onder meer om het bestaan van het internationale e-magazine Schuttersbrief (SB) voor een langere periode te garanderen is gekozen voor een stichtingsvorm. Een stichting opent bovendien de mogelijkheid van een bank-rekening waarop donaties kunnen wordt gestort die fiscaal aftrekbaar zijn.

De redacteurs van de SB zijn automatisch bestuurslid van de SB-stichting. Ook is er binnen het stichtingsbestuur plaats ingeruimd voor een of meer vertegenwoordigers van rush essay zowel de EGS (= Europese Gemeenschap van Schuttersgilden) als vanuit de SB-lezerskring.

Onder verantwoordelijkheid van bedoelde stichting verschijnt dus de SB. Om te weten hoe een en ander precies geregeld wordt bij de SB-stichting en welke activiteiten - naast de gratis verstrekking van de Schuttersbrief - nog meer ontplooid (kunnen) worden, kunt U terecht op een aparte website. Dat is namelijk

Meer weten?

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de website van de SB-stichting. Wilt U intussen meer weten? We vertellen U graag meer!